Biyolojik Sistemlerde Kinetik Modelleme Seminer ve Çalıştayı