Sağlık Alanında Proje Yazımı ve Hücre Ölümü Araştırmalarında Yeni Teknikler Çalıştayı