Seminer: Kurumun Misyon ve Vizyonu, Kurum Kimliği, Öncelikler

Doç.Dr. Cemal ZEHİR tarafından, akademik ve idari tüm yeni personele, "Kurumun Misyon ve Vizyonu, Kurum Kimliği, Öncelikler" konulu konferans verilecektir.

Yer: GYTE Konferans Salonu